Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi - Kon Tum
Hỗ trợ trực tuyến
 
 

Thống kê
Số người online: 59

Số người truy cập: 6742987
Thăm dò ý kiến
Thăm dò ý kiến

Sẽ có 2 cách ghi học bạ môn GDCD cấp THCS, THPT
Sở GD&ĐT vừa có Công văn số 474 về việc Hướng dẫn ghi học bạ môn GDCD cấp THCS, THPT (theo Thông tư 58 về đánh giá, xếp loại học sinh cấp THCS và THPT).
 
Trước đó, Sở GD&ĐT cũng đã có hướng dẫn việc ghi học bạ môn GDCD trong Công văn số 461 ngày 03/5/2012, đó là: “Về việc giáo viên môn GDCD ghi nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh trong học bạ: Trước mắt theo mẫu học bạ hiện hành, sau mỗi học kỳ, giáo viên môn GDCD ghi nhận xét vào chỗ giành cho GVCN ghi nhận xét cuối năm học”.
 
Sau khi xem xét lại, trong CV mới này (CV 474) Sở đưa ra 02 cách để nhà trường lựa chọn và cho phép giáo viên ghi học bạ đối với môn GDCD cụ thể như sau:
 
- Cách 1: Trước mắt trong năm học 2011-2012 theo mẫu học bạ hiện hành, giáo viên môn GDCD ghi nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh cuối năm vào dòng đầu (ghi một cách ngắn gọn, tối đa 1 dòng) chỗ giành cho GVCN ghi nhận xét cuối năm học và ký tên (không cần ghi họ tên vì họ tên đã ghi ở cột giáo viên bộ môn).
 
- Cách 2: Giáo viên môn GDCD lập bảng nhận xét về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống trong môn GDCD của từng học sinh trong mỗi lớp (theo mẫu bên dưới), giao cho GVCN ghi những nhận xét này vào chỗ dành cho GVCN ghi nhận xét cuối năm học ở dòng đầu tiên. GVCN và GV môn GDCD cùng ký tên xác nhận (GV môn GDCD ký vào cuối dòng đầu tiên); đồng thời GVCN lưu bảng ghi nhận xét tổng hợp của lớp đó cùng với hồ sơ học bạ của cả lớp để đối chứng. 
 
Sở GD&ĐT cũng cho biết, lãnh đạo các đơn vị được phép lựa chọn một trong hai cách trên, phổ biến cho GVCN và GV môn GDCD biết để ghi nhận xét vào học bạ học sinh đúng theo quy chế.  

Mẫu bảng nhận xét
 
Trường:……………..
Lớp:………………..
 
Bảng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong
việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh cuối năm 2011-2012
 
TT
Họ và tên HS
Nội dung nhận xét
1
 
 
2
 
 
 
Phòng GD&ĐT Ngọc Hồi.
Số lượt xem: 8156
Đăng nhập


Tìm kiếm
Video Clip
Liên kết
Hình ảnh hoạt động
Phòng giáo dục và đào tạo Ngọc Hồi
Điạ chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh kon Tum.
Điện thoại: 0603.823.137 Email: pgdngochoi.kontum@moet.edu.vn
thuong mai dien tu-rao vat-dich vu-dien may-my pham-noi that-thoi trang-nha dat